บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
เป็นบริษัทในเครือ เอสทีซี ดำเนินธุรกิจส่งออกข้าวรายใหญ่ของประเทศไทย
ณัฐพงศ์ เหรียญสุวรรณ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด
126/104-113,115 อาคาร ซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ กรุงธนบุรี Rd. คลองสาน
กรุงเทพมหานคร Thailand 10600
Tel : 02-4394848/2108Fax :
Email : apisit@stc-group.com

www.stc.com

จำนวนที่เปิดชม 1935 ครั้ง
บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด   ---> Male / Female, age not over 35 years
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact Us E-Mail : cs@jobpep.com
JOBPEP.COM 50/320 Rama9-Onuch rd., Pravet Bangkok 10250